Advertisement
Mehmet ERGİN
Zihinsel Tipoloji Analizi ile Öğrenciler, Zihin Yapılarına En Uygun Meslekleri Seçiyorlar…
30/06/2016

Zihinsel Tipoloji Analizi ile Bireyler, Zihin Yapılarına En Uygun Mutlu ve Başarılı Olacakları Meslekleri Seçiyorlar

Toplumlar mutluluk ya da mutsuzlukla ilgili sosyolojik açıdan incelendiğinde, bireylerin yaşamlarında iki seçimi doğru yapmış olmalarının mutlulukta ya da mutsuzlukta kritik iki etken olduğu görülmektedir; iş ve eş seçimi.

Bu yazıda tabii ki uzmanlık alanımız olmadığı için eş seçimine yönelik konulardan bahsedilmeyecek. Ancak diğer mutluluk ya da mutsuzluk belirleyicisi etkenlerden meslek seçimi için söylenecek çok söz var.

 

Meslek; kişilerin belli bir eğitimle ve/veya deneyimleme ile edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Meslekler, gerektirdiği nitelikler ve sağladıkları olanaklar yönünden çok çeşitlilik gösteriyorlar.

Meslek seçimi ise; bir kimsenin, çeşitli meslekler arasından en iyi yapabileceğini düşündüğü faaliyetleri içeren ve kendi performansını en üst düzeyde gösterebileceğine inandığı bir mesleğe yönelmesidir. . En iyi yapmayı ve en üst düzeyde doyumu, hem başarılı hem de sevecekleri, mutlu olacakları şeklinde de ifade edebiliriz.

 

Steve Jobs, Bill Gates ile katıldığı bir programda bu konuda şöyle söylemişti; “Eğer bir işi sevmiyorsanız, uygularken keyif almıyorsanız sonunda vazgeçersiniz. Pek çok insan bu durumu yaşıyor. Toplumun içinde başarılı olan ve olmayan insanlara baktığınızda, başarılı olanların işlerini sevdikleri için sonuna kadar azimle çalışmaya devam ettiklerini görürsünüz. Oysaki işini sevmeyenler vazgeçerler. Çünkü mantıklı davranıyorlar. İşini sevmeyen bir insan neden zorluklara katlanmak istesin ki?”    

 

Meslek seçimi, bireyin hayatında verdiği önemli kararlardan biridir, çünkü bireyin hayatının üçte biri mesleki etkinlikleri içermektedir. Meslek sadece para kazanma, geçim sağlama yolu değil, bireyin kendini ifade etme, kendini gerçekleştirme yoludur. Bu nedenle meslek seçiminde temel amaç; kişinin mutlu olabileceği bir geleceğin planlanmasıdır.

 

Meslek seçiminin çocukluktan itibaren yaşama "hedef ve anlam" katan bir yönü vardır. Bu anlam doğrultusunda harekete geçen genci karar verme aşamasında bazı sıkıntılar beklemektedir. Genç insan, bir yandan ergenlik problemleriyle meşgul olurken, bir yandan da geleceği ile ilgili bir seçim yapması gerekir. Hızlı bir fizyolojik ve fiziksel değişim içindeyken aynı zamanda gelecekteki eğitimi, kariyeri hakkında yeni kararlar verme baskısı, genci daha önce oluşturduğu kimliğini gözden geçirmeye zorlar ki bu da zor bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.

 

Meslek seçiminde önemli olan, kişinin o mesleği yaparken mutlu olması yani mesleki doyumu yaşamasıdır. Yaptıkları işte mutsuz olan kişiler; aynen Steve Jobs’ın da dediği gibi bir süre sonra tükenmişlik duygusu yaşamaya başlamaktadırlar. Bu durum, hem kişinin yaşam kalitesini hem de işteki verimliliğini olumsuz  etkiliyor.

 

Kendini Keşfetmek ve Kendinle Tanışmak

Bir insanın kendisine uygun mesleği seçebilmesi için önce kişisel zihin şifresine bağlı özellikleri ve mesleklerin gerektirdiği zihin kodları konularında ayrıntılı bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin kendilerini tanımalarında güçlükler yaşanmaktadır. Bu güçlük, gelişimin devam etmesi ve gencin kendi istek, beklenti, ilgi ve yeteneklerini farklı algılamasından kaynaklanmaktadır. Bazen yeteneklerine güven azlığı bazen de kapasitesinin üzerinde beklentiler nedeniyle gencin ilgileri sürekli değişebilmektedir. Aile ve çevre beklentileri, arkadaş grubunun etkisi de gencin kararını etkiliyor.

Gençlerin kişisel özelliklerini keşfetmeleri konusunda profesyonel destek almaları, özellikle günümüzün ve geleceğin rekabet koşulları göz önünde bulundurulduğunda olmazsa olmaz durumdadır. Dünyada bilim, sanat ve spor alanında öncü olma özelliğine sahip pek çok ülke bu yaklaşıma kendi eğitim politikalarının içinde yer vermişlerdir. Meslek yönlendirmesi konusunda dünya literatürü incelendiğinde karşımıza “Zihinsel Tipoloji Analizi” uygulaması çıkmaktadır. Dünya çapında beyin bilimlerine önem veren ülkelerin uyguladıkları bu ve benzeri yöntemler ile bireylerin merak alanı şifresini, karakter özelliği şifresini, motivasyon ve ödül özelliği şifresini ve öğrenme özelliği şifresini tespit etmek ve bu analiz ile bireyi hem başarılı hem de mutlu olacağı alana yönlendirmek mümkün oluyor.

 

Ülkemiz eğitim sistemi ve sistemin ana unsurları olan ebeveynler ile ilkokuldan üniversiteye kadar uzanan dönemde okumakta olan veya mesleki eğitimini tamamlayıp yeni mezun olmuş olan gençlerin cevap bulmakta zorlandığı aşağıdaki soruların cevapları, “Zihinsel Tipoloji Analizi”nin temelini oluşturuyor;

 

  1. 1.       Yuva dönemindeki çocukların oynamayı sevip tercih ettikleri oyun ve oyuncaklar onların karakter özellikleri, yetenekleri ve merak alanlarıyla ilgili olarak hangi ipuçlarını içermektedir? Eğitim hayatlarının devamında bu ipuçlarından hareketle hangi stratejik karar ve hamleler yapılabilir?
  2. 2.       Bireyin karakter özelliği şifresi nedir?
  3. 3.       Bireyin merak alanı şifresi nedir?
  4. 4.       Bireyin doğuştan sahip olduğu genetik temelli zekâ (Yetenek) şifresi nedir?
  5. 5.       Beynimizin potansiyeli ve işlevsel özellikleri hakkında neler biliyoruz?
  6. 6.       Çocukluk yıllarında oynamayı sevip tercih ettiğimiz oyun ve oyuncaklarımız karakter özelliklerimiz, yeteneklerimiz ve merak alanlarımızla ilgili hangi ipuçlarını içermektedir? Seçmeyi düşündüğümüz / Eğitim aldığımız meslek ile bu ipuçları arasından asıl bir uyum ilişkisi vardır?
  7. 7.       Seçmeyi düşündüğümüz / Eğitim aldığımız meslek, hangi karakter özelliğinde, merak alanında ve zekâ şifresinde insan tipi gerektirmektedir?
  8. 8.       Sizce önemli olabilecek liderlik özellikleriniz nelerdir?
  9. 9.       Mesleki eğitim sonrası kariyer planı ve kişisel özelliklerimizin uyumlu olması için nasıl bir yol izlenmelidir?
  10. 10.   Lisansüstü eğitim için zihinsel tipolojik özelliklere uygun olan alan hangisidir?

 

Doğru Meslek Seçimi Sürecinde Anne ve Babanın Etkisi

Ülkemizde maalesef birçok anne ve babanın, eğitim sistemimizin eksikliklerinin de etkisiyle çocuklarını yeteneklerine bakmaksızın, kendi istedikleri mesleklere yönlendirme çabasında oldukları görülmektedir. Yanlış meslek seçimi sendromunun doğal sonucu olarak da mutsuz, işini sevmeyen ve genellikle başarısız bireyler yetişmektedir. İş hayatında çalışanların en çok sevdikleri gün Cuma akşamı mesai bitimi ve sevmedikleri gün ise Pazartesi sabahı mesai başlangıcı olan gündür. Bu nedenle de şirketler en çok çalışan motivasyonunun az olmasından ve aidiyet eksikliğinden yakınıyorlar.

Ebeveynlerin, çocuklarının bireysel özelliklerini göz önünde bulundurmaksızın, salt maddi hedefleri düşünerek üniversite ve meslek yönlendirmesinde bulunmaları da yine ülkemizde sık rastlanan bir durumdur.

 

Bazı durumlarda anne-baba kendi gerçekleştiremedikleri ideallerini çocuklarının gerçekleştirmesini beklemektedir. Ebeveynlerin "Ben olamadım, o mutlaka olsun" anlayışları ile gençler, meslek seçimi noktasında zorlanmaktadır. Bu baskıcı tutum gencin belki de mutlu olmayacağı, doyum sağlayamayacağı ve hatta başarılı da olamayacağı bir mesleğe yönelmesine neden oluyor.

Doğru Branş, Doğru Meslek ve Doğru Gelecek Planlama İçin Zihinsel Tipoloji Analizi

Başarılı, mutlu ve sağlıklı bir hayatın temelinde, kişinin kendi benzersiz zihin şifresini dikkate alarak mesleki konumlama yapması bilinci yer almaktadır. Çünkü meslek, bireyin yaşamı boyunca hayatında çok önemli bir yer tutan faaliyet alanıdır.

 

Mesleki başarının ve mutluluğun kişinin hayat kalitesi, aile yaşantısı ve sağlığıyla doğrudan ilişkisi vardır. Bu nedenle meslek seçimi ve kariyer planlaması üzerinde hassasiyetle durulması gereken çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

 

Ebeveynlerin, çocukların kendi ilgi, yetenek ve merak alanları doğrultusunda seçim yapmasına izin vermeleri gerekmektedir. Hatta izin vermeleri yetmez, bu konuda bilimsel analizlerle doğru kararı vermelerine destek olmaları da gerekmektedir. İlgi, yetenek ve merak alanlarının doğru belirlenmesi noktasında ise bilimsel temelli analiz sonuçlarını baz almak, bu konuda profesyonel Zihinsel Tipoloji Analizi desteği almak, branş, meslek, uzmanlık alanı seçimi noktasında yapılabilmesi muhtemel hata riskini asgari düzeyde yönetmemizi sağlayabilmektedir.

 

Ülkemizde cevapsız kalan şu sorulara dikkat çekelim;

}  Beynimin işlevsel özellikleri nelerdir? Beynimi ne kadar biliyorum?

}  Beyin potansiyelimin sınırları nedir ve bunu nasıl üst düzeyde gerçekleştirebilirim?

}  Sahip olduğum beyin potansiyelimin kodları nelerdir? İlgi ve yetenek şifremin açılımı nedir?

}  Karakter özelliği şifremin beyin kodlarımla nasıl bir ilişkisi var?

}  Nasıl daha yaratıcı olabilirim?

}  Beynimi hangi yöntemlerle destekleyerek hayatımı daha mutlu ve başarılı bir şekilde devam ettirebilirim?

}  Beyin kodlarımı ve genetik şifrelerimi dikkate aldığımda hangi mesleki alanlarda kariyerimi planlamalıyım?

 

Ve ardından şu soruyu soralım;

“Kendini, beynini ve dolayısıyla da potansiyelini bilmeyen, zihin şifresini çözememiş bir insan, mutlu, rekabet üstünlüğüne sahip ve üst düzeyde başarılı olacak şekilde kariyerini nasıl planlayabilir?”

 

Ne dersiniz? Doğru branş, doğru meslek ve doğru uzmanlık alanı ile geleceği iyi planlamak ve mutlu gelecekler inşa etmek için Zihinsel Tipoloji Analizi ile tanışmanın zamanı gelmedi mi?

 1562 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Aile Anayasası ile Aileler ve Aile Şirketleri Kurumsallaşıyor... - 07/04/2016
,
Mavi Okyanus Stratejisi Ve Mavi Okyanus Pazarlama - 29/03/2016
“Rekabeti yenmenin tek yolu, rekabeti yenmeye çalışmayı bırakmaktır.”
Köşe Yazıları
Hasan ÇINAR Adana İl Müftüsü
Merak Edilen Konular Hakkında Fetvalar

Bekir F. YILDIRIM
VERMEK.....

Vedat KAHYALAR
Ercüment ÖZKAN'ın Ardından..

Hüseyin ACARLAR
Yitik Dünya Zamanı

Orhan GÖKTAŞ
HIDIR ÜNVERDİ KARDEŞİMİN ARDINDAN

Dr. M. Zeki UYANIK
Musibetlerin ve Salgın Hastalıklarının Dini Boyutu

Ramazan YÜKSEL
Hayali Bile Cihanlar Değer! (9 Eylül 2009 Tarihli Makalem)

Adnan KALKAN
İnternet Bağımlılığını Önleme Yolları

Kurtuluş KILINÇ
İlk Ramazan Hatıram

Abdulaziz KIRANŞAL
Namazda Huşu İçin On Altın Kural

Doç. Dr. Necmettin ÇALIŞKAN
DAVA, AKSİYON VE İŞ ADAMI MERHUM SÜLEYMAN ÇALIŞKAN

Metin ÖZEL
KEŞKELERİM

Muhammet TUNÇ
Yeni Yılın Nefis Muhasebesi

Sait ÖZDEMİR
Odun Yanar Kül Olur, İnsan Yanar Kul Olur.

Mustafa BAYGIN
ABD’nin Derdi Ne Değil!

Recep GÜNDOĞAN
Gelecek partisini hedef alan saldırılar ve MHP'nin tavrı.

Battal ASLAN
VARMI..!!YOKMU..!!

Hayati KOCA
ÖMÜR DEDİĞİN

Turgay BAŞBOĞA
HAYAT BİR GEMİ, DÜNYA BİR LİMAN

Mahmut ERASLAN
Adana Valisi Süleyman Elban'a Sivil Çağrı

Talip KOKTAŞ
Her Şairin İstanbul’u Ayrı Güzeldir

Mehmet ULUĞTÜRKAN
Türkiye çok değerli bir sanayicisini kaybetti…

Mehmet ERGİN
Zihinsel Tipoloji Analizi ile Öğrenciler, Zihin Yapılarına En Uygun Meslekleri Seçiyorlar…

Osman PALAMUT
Vatan ve Millet aşkı

Ahmet TAŞGETİREN(KONUK YAZAR)
Saadet çantada keklik olur mu?

Yusuf KAPLAN (KONUK YAZAR)
Dijital Emperyalizm Çağı

Muhammet YILDIRIM
Güzel insanlar, Güzelliklere vesile olur.

Mehmet ÖZLER
NE “MİLİTARİST” Mİ ?

Abdullah Sevim KULFANİ
Müminlerin Şiarı Adalet Olmalı…

Abdulkadir KAÇAR
Gülümsemenin Büyük Sırrı!

İdris POLAT
İdris Polat: Oku! Kalk ve Uyar!İ

---