Fazlı KORKMAZ

Fazlı KORKMAZ


Tevrat Dersleri (2)

03 Haziran 2021 - 23:10


 Musa (a.s) dediki :
   " Ey Kavmim !
   İşte görüyorsunuz, Allah'ın lütfu İhsan'ı olarak  taştan suyun akışını. 
    O taş ÂSA' ya karşı kemal-i şevkle yarıldı su akıtıyor.
 O katı sert taşlar , ÂSA mucizesiyle yumuşuyor, parçalanıyor su akıtıyor.
    İşte taştan oniki Pınar , oniki kabileye yetiyor .

   " Ey Kavmim!           
   Allah'tan gereği şekilde korkunuz, o taşlardan ibret alınız. O taşlar ki, Allah'ın Celal sıfatı karşısında ezilip üzülüyorlar.

      "Ey Kavmim!  
     Sizler bildiğiniz halde Zât'ı zül -Celal'in karşısında nasıl itaatsizlik ediyorsunuz . 
      Şu el mucizesi (Yed-i  Beyza) karşısında gözlerinizi yumuyorsunuz. Allah ve Resulüne itaatden geri kalıyorsunuz .

   "Ey Kavmim ! 
    İşte gördüğünüz, Allah'a verdiğiniz sözde durmadığınız için , Allah Tur Dağı'nı bir gölgelik- siyah bir bulut gibi üzerinize kaldırdı.    
       Gözlerinizle gördünüz .Kaçacak yer bulamadınız, üzerimize düşecek sandınız .Korkudan secdeye kapandınız.  Bir taraftan baktınız, tek yanağınızı yere koydunuz .  
      Eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı azabı üzerinize hemen hak olacaktı . İyi ki, uyarıya uyudunuz. 
 ( Bakara 43 .63)
 (Araf 171)

  " Ey Kavmim!
      Rabb'im sizleri buralarda aç -susuz bırakmadı.  Zahmetsiz meşakkatsiz sizlere leziz nimetlerden ikramda bulundu.

    İşte kudret helvası .
  İşte bıldırcın eti .

  Rabb'im sizleri bu değerli nimetlerle besliyor , buz gibi hayat sularından içiriyor .
    Ama sizler nankörlük ediyorsunuz. Basit basit isteklerde bulunuyorsunuz.         (Bakara 57 .61)

    "Ey Kavmim!
    Artık Tevrat'ı okuyup dinliyorsunuz . Onun emirlerine riayet ediniz.   
    Görüyorum ki , Zekat - Sadaka verecek olanlar başkalarına diyorlar, fakat kendilerini unutuyorlar . 
    Bu yaptığınız çok yanlış .Korkarım bu sebepten azaba çekilirsiniz .   
   (Bakara 43- 44) 

    "Ey Kavmim!
      Tevrat'ın korunması ve anlatılması için, zayi olmasın diye Rabbim,  
  Rabbaniyyun ve Ahbarları size muhafız memuru tayin etti.   Onlar da Tevrat'ı anlatmada Peygamber gibi söz sahibidirler . 
    Onlar da Tevrat'ın hak kitap olduğuna birer şahittirler. 
      (Maide 44 )

   "Ey Kavmim!   
  Gördünüz , Karun'un halini . 
    O da Tevrat'ı okuyup anlatanlardan biriydi . Gururundan dolayı asi oldu. İsyana kalkıştı. Malıyla cimrileşti. Zekat vermedi, iyiden iyiye Firavun'laştı.
        Zulmünden sakınmak için biz Allah'a dua ettik. Allah da Onu yerin dibine batırdı. 
       Yer yarıldı içine battı, malıyla canıyla yok olup gitti . Ona İmrenenler olabilir.  
     Tövbe etsinler istiğfarda bulunsunlar. 
    Yoksa akibetleri Karun gibi olurlar.
(Kasas76-83).

(Tebbet yedâ
 Ebiy Lehebin )
Ebu Leheb'in elleri kurudu.   Misali...

Bu yazı 336 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum